Verhuur gebouwen

Medio september 2009 hebben het kerkgebouw en de bijzalen een enorme verbouwing ondergaan. Enerzijds om te voldoen aan de eisen van deze tijd, anderzijds om het gebouw ook te gebruiken voor verhuur aan derden.

En het resultaat mag er zijn, het gebouw is nu uitermate geschikt voor verschillende bijeenkomsten zoals: verjaardagsfeestjes, recepties, vergaderingen, presentaties, exposities, tentoonstellingen, concerten en andere bijeenkomsten.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden en faciliteiten die in het gebouw aanwezig zijn.

Kerk