Levende stenen

Op de startdag hebben we met zijn allen een mozaïek gemaakt: op een bord stond een afbeelding van de oude Hervormde en de oude Gereformeerde kerk. Het zag er heel mooi uit, en maakte goede herinneringen los. De bedoeling was, dat de gemeenteleden over alles heen een nieuwe afbeelding zouden tegelen, een mozaïek. Een afbeelding, die onze “nieuwe” gezamenlijke gemeente “De Zaaier” zou voorstellen. Het beeld van het oude was mooi, zeker, maar het beeld van het nieuwe minstens zo veelzeggend: een mozaïek van bonte kleuren, waaraan alle gemeenteleden hun steentje hebben bijgedragen. Tegels in bonte kleuren leverden stukgeslagen een hoop losse steentjes. Zo’n hoop kleine steentjes lijkt nergens naar: een rommelige hoop zonder enig verband. Maar: zo bleef het niet, want ze werden in een zinvol verband gevoegd. De basis was de afbeelding van de vroegere kerken. Die verleende het mozaïek samenhang. En langzamerhand verscheen, steentje voor steentje, ons logo: De Zaaier. Iedereen voegde zijn steentje toe aan het geheel, en samen werd het een fleurige, levendige en duidelijke afbeelding.

Immers, op basis van het verleden bouwden we in het heden door om iets nieuws te laten groeien, en iedereen leverde zijn bijdrage aan het geheel.

  • Het mozaïek is veelkleurig, net zoals onze gemeente veelkleurig is.
  • Geen steentje is gelijk, net zoals elk iedereen in en onze gemeente. Maar in het grote geheel vormen we toch een verband, doordat we ons richten op het beeld van De Zaaier, namelijk Christus. Een Zaaier die ons vraagt in Zijn spoor ook zaaiers te worden.
  • Het mozaïek wordt bijeengehouden door een heel speciaal soort specie: door de Geest. De Geest van Christus houdt ons bijeen. Zolang we in de Geest van Christus handelen kunnen we elkaar vasthouden in een levend verband.

Daarom hoeven we niet bang voor verschillen te zijn: we kunnen ze zien als een kans, een verrijking van het geheel. De Geest moet kunnen waaien waarheen hij wil, en dan zullen we ook merken, dat de creativiteit van diezelfde Geest ons helpt om met die verschillen om te gaan. En dan zal de beeltenis van de Grote Zaaier door ons heen te zien zijn, gegarandeerd!