Wie zijn wij

Wie zijn we?

In juni 2009 is de Protestantse gemeente De Zaaier ontstaan uit een fusie tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Ens. Onze gemeente heeft ruim 900 leden. Ons uitgangspunt bij alles wat we doen is Gods grote liefde voor Zijn wereld.

Wat willen we?

In het licht van die liefde willen we leren God lief te hebben met heel ons leven en de naaste als onszelf.

Hoe?

Dit willen we doen als volgelingen van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer en onder leiding van de Heilige Geest. Daarom zijn we bereid ons, persoonlijk en samen, te oefenen in:

  • Betrokkenheid bij de Heer;
  • Betrokkenheid bij elkaar als zijn volgelingen;
  • Betrokkenheid bij zijn werk in en voor de wereld.