Levensboom

Levensboom en stamboom, komen samen in het kunstwerk dat achterin de kerkzaal staat. Geworteld in de aarde, reikt zijn kruin naar omhoog, naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die onze toekomst zijn. (Openb. 21:1).

Deze twee betekenissen, levensboom en stamboom staan bij ons op de voorgrond:

Levensboom:

  • De boom van het leven stond al in het paradijs. Deze boom verbond hemel en aarde: met zijn wortels in de aarde reikt hij naar de hemel. Deze levensboom is in vrijwel alle culturen het middelpunt van de aarde.
  • In het Nieuwe Testament vinden we deze boom terug als de boom des levens, die Jezus op zijn rug droeg: het kruis, oorspronkelijk slechts vloek en dood brengend werd dank zij Jezus een levensboom.
  • In Openbaring 22 staat: een rivier ontspringt aan de troon van God en in het midden van het plein van de stad (het hemelse Jeruzalem) en aan weerskanten van de rivier staat een levensboom, die overvloedig vruchten geeft en “de bladeren van de boom brachten de volken genezing”.
  • In Openbaring 2 : 7 staat: “Wie overwint zal ik te eten geven van de levensboom, die in de tuin van God staat”.
  • Verder zal het geboomte des levens opschieten overal waar de tempelbeek de aarde zal bevloeien, zoals Ezechiël zegt in zijn visioen.
  • Ook de mens wordt wel met een boom vergeleken: psalm 1 zegt, dat een mens, die niet meegaat met wie kwaad doen “zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op zijn tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet, alles wat hij doet komt tot bloei.”

Stamboom

  • De stamboom symboliseert de keten der geslachten. De bekendste is het takje, dat voortkomt uit de afgehouwen stronk van Isaï. Dat wordt de stamboom van koning David (en dus van Jezus). In oude kerken zie je vaak deze afbeelding: Isaï ligt te slapen en uit zijn zijde komt een soort boomstam voort, met afbeeldingen van de voorvaders van David.

Het kunstwerk

Het is een gestileerde boom(stam), met handen als takken. En wat geldt voor alle moderne kunst: ze is niet in één keer gemakkelijk te begrijpen, de betekenis ontvouwt zich in de loop van de tijd. Na de verbouwing was de wens een plaats in te ruimen om de namen te bewaren van de gemeenteleden die we in de loop van het jaar moesten missen omdat ze zijn overleden. Ze hoorden bij ons, en dat is nog steeds het geval. Ook willen we op die plaats de namen hangen van de kinderen die zijn geboren. Zo wordt duidelijk dat de geschiedenis van God en mensen verder gaat, door alle geslachten heen. We willen een passende plaats, waardoor de gemeente bepaald wordt bij Gods trouw van generatie op generatie. En hopelijk is het een troost voor de nabestaanden, als ze weten, dat er in de kerk een plaats is waar aan hun geliefden wordt gedacht.

Over de beeldhouwer

Naam: Peter van der Meijs
Geboren 14 oktober 1949 te Tilburg

 

Korte Biografie:

Vanaf mijn jeugd ben ik bezig met tekenen, schilderen en diverse vormen van constructief werk. Tevens heb ik diverse opleidingen gevolgd met een technisch achtergrond en ook richting sociaal pedagogisch werk op HBO niveau. Als tuin, park…Lees meer