Diaconie

“De diaconie verzorgd alle stoffelijke zaken van diaconale aard.” Het innen en verdelen van collectegelden en voorbereiding en helpen bij de viering van het Heilig Avondmaal is een onderdeel daarvan. Zo is omzien naar anderen binnen en buiten onze geloofsgemeenschap een taak van de diaconie. Heeft u hulp nodig of kent u iemand in uw omgeving die hulp nodig heeft, dan kan u altijd terecht bij één van de diakenen. Dit kan door te bellen met:

Betty Assenberg van Eijsden: 06-10136112

Daniel Duijster: 06-30461313

of door een mailtje te sturen naar:

stillecommissie@dezaaier-ens.nl

De hulpvraag wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

 

Noodhulp Israël en Gaza

De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat doen we nu ook in Israël en Gaza.

In Israël bieden we praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika.

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via ons internationale netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen bieden we waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.

Steun dit werk a.u.b.!!
Hartelijk dank namens de diaconie

Deze actie steunen we in de maanden December, Januari, Februari, Maart, April en Mei.