Nieuw project Missionaire Commissie

Nieuw Project Missionaire Commissie / Re-integratie van verstoten vrouwen in Ethiopië.

Via Elske Schilder zijn we in contact gekomen met stichting ISEE te Urk. (www.isee-urk.nl)

Geïnspireerd door de Bijbelse uitleg van de liefde tracht deze Stichting sinds 1973 door middel van kleinschalige projecten de levensomstandigheden en de toekomstmogelijkheden voor de allerarmsten in Ethiopië en Eritrea te verbeteren.

Al sinds 1973 worden er vele (succesvolle) projecten ondersteund op het gebied van visserij, landbouw, onderwijs, gezondheid, economie en milieu.

Het project wat wij als gemeente gaan steunen is het volgende; Re-integratie van verstoten vrouwen in Ethiopië.

Fistula is  een ernstig letsel dat veel voorkomt bij de armste vrouwen in Ethiopië.

Veel vrouwen lopen tijdens de bevalling letsel op waar zij levenslang last van houden als ze niet behandeld worden.

Door problemen bij de bevalling (bevallingen waarbij het kind vaak overlijdt) verliest de vrouw controle over de urine of over de ontlasting (of over beide)

Deze vrouwen worden gestigmatiseerd en worden vaak buitengesloten. Het zijn “stinkerds”.
Ze worden vernederd en verstoten. Ze zijn “kapot” van onderen (lichamelijk), maar ook van binnen(geestelijk).

Een reële schatting gaat uit van ± 200.000 vrouwen per jaar die hier door getroffen worden. (meestal jonge meisjes)

Het stigma van deze vrouwen blijft, zelfs nadat ze geopereerd zijn en het probleem verholpen is.

Toekomstige urologen en gynaecologen krijgen van de organisatie WAHA een training om deze vrouwen te kunnen behandelen. Zij traint ook het medisch personeel en dekt de kosten voor de vrouwen die geopereerd worden. Ook de nazorg komt voor rekening van WAHA.

Het project:

Na behandeling krijgen 20 vrouwen

  • Een deken (bescherming tegen de kou)
  • Een nieuwe jurk – dit heeft een symbolische waarde
  • Teken van genezing
  • Terugkeer naar een waardig leven
  • Een eerste stap naar sociale re-integratie
  • Een bedrag van 2000 birr (ongeveer 75 euro)

Met dit bedrag kunnen ze een bedrijfje starten om zo in het eigen onderhoud te kunnen voorzien en kunnen ze een sociale status opbouwen in de gemeenschap.

Vrouwen die van het platteland komen kunnen bijv. 3 à 4 geiten of schapen kopen en de melk verkopen.

Tijdens het verblijf in het ziekenhuis krijgen de vrouwen na hun operatie een training van ± 2 à 3 weken. (denk hierbij aan het bijhouden van een eenvoudige boekhouding sparen !)

Vanuit het hospitaal is er ondersteuning tijdens de re-integratie.