Flexibele Belijdeniscatechese en Catechese 18+

Bij het doen van de openbare belijdenis van het geloof leg je in het openbaar getuigenis af van je geloof. Dit gebeurt tijdens een kerkdienst door het positief beantwoorden van enkele geloofsvragen. 4 begrippen zijn hieraan verbonden: doop, getuigenis, verantwoordelijkheid en trouw.

In 2019/2020 is een belijdenisgroep gestart en hebben mooie gesprekken plaatsgevonden. Nu onze predikant elders een beroep heeft aanvaard kan hij de gesprekken met deze groep helaas niet voortzetten. Hoe de invulling wordt voor 2020/2021 is nog niet bekend.