Jeugdkerk

Zit je op het voortgezet onderwijs? Lees dan dit!

Iedere maand m.u.v. de zomervakantie is er een keer jeugdkerk. Dit is meestal op de 2e zondag van de maand en soms op de 1e*). Aanvang 09.30 uur. 

Tijdens de morgendienst zijn wij met de jeugd van onze gemeente bij elkaar. Soms is het in de kerk wat moeilijk of ingewikkeld. Tijdens de jeugdkerk praten we onze ‘eigen’ taal, doen we een spel, lezen uit de bijbel en we bidden met elkaar. Leuke muziek, collecte en de bloemengroet doen we ook! Kom ook!

Als je in de appgroep van de jeugdkerk zit, krijg je meestal (kort) van tevoren nog even een herinnering. Als je nog niet in de appgroep zit maar dat wel wilt, kun je dit aan iemand van de jeugdkerkleiding doorgeven. We voegen je graag toe!   

Groet namens de jeugdkerkleiding,
Pieter Bas Stuij

*) Deelname jongeren aan het Heilig Avondmaal 

Waarom soms jeugdkerk op de 1e en niet standaard op de 2e zondag van de maand? Jeugdkerk laten we niet samen vallen met de viering van het Heilig Avondmaal. Dit omdat jongeren daaraan ook mogen deelnemen. We nodigen je ook van harte uit om deelname te overwegen. Bespreek dat ook met je ouders/verzorgers. Als je wilt deelnemen, dan is het nodig dat jij (of een van je ouders/verzorgers) dit (eenmalig) doorgeeft aan een van de wijkouderlingen, de dominee of de voorzitter van de kerkenraad.