Kinderkerk

Voor: het streven is wekelijks kinderkerk te geven aan alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Met uitzondering van de zomervakantie, dan is er alleen kinderkerk voor de onderbouw. Om dit te realiseren hebben we meer leiding nodig om af en toe mee te draaien en kinderkerk te geven. Onderbouw krijgt wekelijks kinderkerk en de bovenbouw op dit moment 1x per maand.  

Wanneer: Alle zondagen tijdens de ochtenddienst en met kerst op Eerste Kerstdag ’s morgens. En vaak is er op Goede Vrijdag een activiteit. 

Wat: uit ‘Vertel het maar’ wordt een verhaal verteld waarna het verhaal verder wordt uitgewerkt door middel van knutselen, tekenen, spel, …. Met Kerst en Pasen doorlopen we een project wat afgesloten wordt met een kinderkerstfeest en een kinderpaasfeest. Tijdens de kinderkerk is er een collecte voor onze sponsorkinderen. Met dit geld kunnen zij naar school en helpen we de families in hun dagelijkse levensonderhoud. Via de Appostelapp kunt u ook aan dit doel bijdragen. 

Informatie: kunt u krijgen bij de leiding van de betreffende zondag. De lijst staat vermeld in het kerkblad.

Met vragen kunt u terecht bij de voorzitter van de kinderkerk Aalt Buijtenhuis of bij één van de jeugdouderlingen.