Welkom

Hartelijk welkom op de site van onze gemeente PG de Zaaier te Ens. Iedere zondag om 09.30 is er een eredienst. Een ieder is hier van harte welkom. Alle diensten kunt u ook online volgen of later terugkijken via kerkdienstgemist.nl

Gebed – voorbedeboekje
In de kerk ligt een gebedsboekje waarin u een gebedsintentie kunt schrijven. In de zondagse eredienst zal dit meegenomen worden in het gebed. U kunt uw voorbede ook doorgeven per mail naar: voorbede@dezaaier-ens.nl

Theolobieb 
Aan de zijgevel van de kerk hangt een heuse Theolobieb. Een minibiebje voor boeken met een christelijk karakter en bijbelse dagboekjes. Om boeken te lenen, te ruilen, te brengen of mee te nemen.  

Kinderkerk:  iedere zondag voor de onderbouw en af en toe voor de bovenbouw. 
Meer leiding is nog altijd welkom! Vragen? Neem contact op met de voorzitter van de kinderkerk Aalt Buijtenhuis of met de jeugdouderlingen Piet v.d. Dorpel en Corry van Marion (jeugdwerk@dezaaier-ens.nl). 

Oppas: oppasleiding is wekelijks aanwezig om op te passen voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar.  

 

 

Erediensten deze week:

Voor geregistreerde gebruikers verstrekt deze website nog veel meer informatie. Bent u lid van deze gemeente of een betrokken bezoeker, vraag dan een gebruikersaccount aan door u te registreren via deze link.