Welkom

Hartelijk welkom op de site van onze gemeente. We laten ook online zien wat ons bezig houdt en houden u op de hoogte van al het nieuws in onze gemeente.

Voor geregistreerde gebruikers verstrekt deze website nog veel meer informatie. Bent u lid van deze gemeente of een betrokken bezoeker, vraag dan een gebruikersaccount aan door u te registreren via deze link.

Nieuwes kerk

Avonddienst Anders

Naast de 5 jeugddiensten in de avond is er in 2017 ook 5x gelegenheid een dienst op zondagavond op een andere ceatieve wijze in te vullen. Heb je als vriendengroep/familie/buurt etc. een ingeving, dan gaan we samen om tafel. Lees meer…


Erediensten deze week:

  • Gezindsdienst – zondag 05 maart, 09:30 – Kerkcentrum PG De Zaaier
    In deze dienst zal mevr. drs. P. Hellinga uit Zwolle voorgaan. 1e zondag 40-dagentijd.

  • Avonddienst – zondag 05 maart, 19:00 – Kerkcentrum PG De Zaaier
    In deze dienst wordt medewerking verleend door het Christelijk Mannenkoor Emmeloord onder leiding van Johan Bredewout. Organist Anne Kroeze begeleidt zowel het koor als de gemeentezang . De voorganger deze dienst is ds. G. Timmer uit Ens.