Welkom

Hartelijk welkom op de site van onze gemeente PG de Zaaier te Ens.

Met ingang van zondag 23 januari 2022 kunnen we weer diensten houden met kerkgangers! U kunt zich aanmelden om diensten bij te wonen. Dit kan bij de scriba per mail scriba@dezaaier-ens.nl. Persoonlijk, telefonisch of per app mag uiteraard ook. Opgeven is nodig i.v.m. het maximum aantal beschikbare plaatsen. U wordt gevraagd een mondkapje te dragen bij verplaatsingen en de onderlinge afstand te bewaren. De stoelen staan ruim opgesteld en er is goede ventilatie. Uw gaven kunt u bij het uitgaan geven maar kan ook digitaal. In het kerkblad is informatie hierover te vinden. Zo kunnen we verantwoord bij elkaar komen. Er is helaas nog geen koffiedrinken na de dienst.    

Zondag 30 januari 2022 mogen we in een feestelijke dienst onze nieuwe predikant proponent H.L. Rodenhuis bevestigen. Naast genodigden en meewerkenden aan deze dienst is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor andere gemeenteleden.
Het maximum aantal hiervoor is inmiddels bereikt! Er is helaas geen ruimte meer om u aan te melden voor deze dienst. U wordt van harte uitgenodigd de dienst online mee te vieren.   

De diensten zijn ook online te volgen via kerkomroep.nl of met beeld via kerkdienstgemist.nl

Gebed – voorbedeboekje
“Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer, samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer”. In de kerk ligt een gebedsboekje waarin u een gebedsintentie kunt schrijven. In de zondagse eredienst zal dit meegenomen worden in het gebed. U kunt uw voorbede ook doorgeven per mail: voorbede@dezaaier-ens.nl. 

Kinderkerk: op zondagen waarop er geen kinderkerk is, is er tijdens de dienst een kindermoment. Het verhaal van de kinderkerk wordt hiervoor meestal gebruikt. Met vragen kunt u terecht bij de jeugdouderlingen Piet v.d. Dorpel of Corry van Marion.

Oppas: er is oppasleiding aanwezig als hiervoor vooraf kinderen tussen 0 en 4 jaar aangemeld zijn. Ook dit kan bij de scriba. 

 

 

Voor geregistreerde gebruikers verstrekt deze website nog veel meer informatie. Bent u lid van deze gemeente of een betrokken bezoeker, vraag dan een gebruikersaccount aan door u te registreren via deze link.

Erediensten deze week: