Liturgie Hemelvaartsdag 26 mei 2022 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat het geluid bij kerdienstgemist.nl wegvalt, probeer in dat geval mee te luisteren via kerkomroep.nl, die doet het vaak wel.


Liturgie Hemelvaartsdag 22 mei 2022 te Ens.
Henk Rodenhuis

Afkondigingen Ouderling
Psalm 47: 1
Votum en groet
Aanvangstekst: Lukas 21:27
Psalm 47: 2 en 3
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: (uit NBV!)
Handelingen 1:1-11
Daniël 7:1-3, 13-15
Psalm 104: 1, 10
Preek: ‘Achter de wolken schijnt de zon.’
Luisterlied: Maranatha
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis
Lied 663: 1, 2
Dankgebed en voorbeden
Lied 769: 1, 2 en 6
Zegen
Gezongen ‘Amen’