Liturgie eredienst 27 maart 2022 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat het geluid bij kerdienstgemist.nl wegvalt, probeer in dat geval mee te luisteren via kerkomroep.nl, die doet het vaak wel.


Liturgie zondag 27 maart, Ens

4e zondag van de veertig dagen / Laetare (‘Verheug u met Jeruzalem’)

 

Afkondigingen

Lied van intocht 122: 1,3

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Gebed van toenadering

Zingen 280; 1,4,6

Kyriëgebed

Zingen 574: 1,3

Woorden van Leven Matth. 22: 34-40

Zingen 281; 1,3,4,5,9

Gebed opening Woord

Kindernevendienst

Lezing: Lucas 15: 11-32

Zingen 653: 1,2,4

Verkondiging

Luisterlied: Hoor je de vogels nog fluiten van Christian Verwoerd

Geloofsbelijdenis

Dankgebed, Voorbeden en gez. ‘Onze Vader’

Collecte

Zingen 913:1,3,4

Zegen en wegzending

Zingen 3x Amen

3/22 Guus Doorn                                                                                                                                                Pastor PG Rutten en PG Kuinre