wijkochtend/avond

Opgave Wijkavonden de Zaaier:

Wilt u nog deelnemen aan een van de georganiseerde wijkbijeenkomsten? 
Geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op. U kunt nog kiezen voor:

 dinsdagavond           25 febr. van 20:00-22:00   Lia Broeders, Hortensia 20

 

aanmelden per e-mail:elske977@gmail.com of tel:0625426187

De wijkouderlingen