Wegwijs in geloof en theologie: Verdieping voor Geïnteresseerden

Op donderdag 2 juli en 1 september zijn er informatieavonden over de driejarige cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) voor de regio IJsselland, voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie.

Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in Kampen.
De cursus start weer op dinsdag 15 september. Voor vragen en aanmeldingen kunt u  per mail terecht bij secretaris Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com.

Zie ook www.tvgijsselland.nl of www.facebook.com/TVGijsselland.

met een hartelijke groet,
voorzitter  “PKN De Zaaier – Ens”

 Bertus Ritsema
06-51152702