Viering Heilig Avondmaal

Nu veel mensen de kerkdiensten nog niet bezoeken, kan de viering van het Avondmaal online worden meegevierd. Concreet door na de woordverkondiging mee te bidden met de voorganger als deze bidt om de Geest over de gaven van brood en wijn. In dit gebed wordt de levende Heer gevraagd zelf aanwezig te zijn in de tekenen van brood en wijn. Ziende op de tekenen van brood en wijn vieren wij de gemeenschap met de gekruisigde en opgestane Heer en de verbondenheid met elkaar.

Het is goed om ook thuis van te voren brood en wijn als zichtbare tekens van het lichaam en bloed van Christus klaar te zetten. U kunt brood en wijn ook daadwerkelijk nuttigen, wanneer de verbondenheid met Christus daardoor voor u reëler wordt.

Er is ook de mogelijkheid om, als u thuis alleen bent, één of twee anderen uit te nodigen om samen met u de online avondmaalsdienst mee te vieren. Mits de gepaste afstand van anderhalve meter in acht genomen wordt en niemand gezondheidsklachten heeft. 

Met de voorgestelde vorm van meevieren thuis, ligt de verantwoordelijkheid voor het meevieren bij de gemeenteleden thuis. Maar door zo met elkaar het Avondmaal te vieren kunnen we juist de verbondenheid met elkaar tot uitdrukking laten komen.

Jezus is naar ons toe gekomen, om de weg naar het kruis en tot in het graf te gaan om voor ons de weg vrij te maken. Voor ons heeft hij geleden, tot de dood. In die weg heeft Hij de gebrokenheid van de wereld geheeld. Dat we zo met elkaar bemoedigd mogen worden in de viering van het Heilig Avondmaal.