Veilig naar de kerk

Wilt u een kerkdienst bijwonen? Aanmelden kan bij de scriba, graag uiterlijk donderdag voor de dienst doorgeven per mail scriba@dezaaier-ens.nl. Appen of bellen mag ook, 06-30302975. Loopt het even anders en lukt het onverhoopt toch niet om te komen? Geen probleem, afmelden mag maar hoeft niet.

Oppas: is aanwezig als de opgave uiterlijk donderdagavond bij de scriba is gedaan. Meld je gerust aan, de oppasleiding en de oppasruimte is er weer klaar voor! Zo kun je als jonge ouders toch naar de kerk.

Kinderkerk:  Het materiaal van de kinderkerk (de verhalen en de verwerking) wordt op de website geplaatst de kinderen thuis aan de slag kunnen.

Jeugdkerk en catechese: er is nog even geen jeugdkerk en catechese.

Maximaal 30 kerkbezoekers per dienst

U heeft het allemaal meegekregen, sinds 5 oktober 2020 zijn de maatregelen rondom het kerkbezoek helaas weer flink aangescherpt. Het dringende advies is terug te gaan naar het eerdere maximum aantal van 30 bezoekers.

Het dienstencentrum PKN heeft op hun website hierover informatie geplaatst op https://www.protestantsekerk.nl

Wij hebben ons als PG de Zaaier telkens aan de richtlijnen van PKN geconformeerd. Wij voelen ons genoodzaakt dat ook nu weer te doen. Natuurlijk doen we er alles aan om uw kerkbezoek veilig te laten verlopen. De kerkzaal is ruim ingericht, er is een vaste looproute en een automatische hygiënepomp bij de ingang.  De kerk beschikt over een goede ventilatie. Samenzang doen we voorlopig nog niet.

Bijzonderheden erediensten:

25-10-2020 Oecumenische dienst – aanmelden graag voor 23 oktober a.s.