Vanaf 22 maart korte aangepaste diensten via internet

Nu we onze kerkdeuren voorlopig gesloten moeten houden, hebben we nagedacht hoe we toch met elkaar als gemeente verbonden kunnen blijven. En hoe we u op de hoogte kunnen houden van het nieuws uit de gemeente.

Vanaf zondag 22 maart verzorgen we iedere zondagochtend een korte aangepaste dienst die via deze website (knop “Luister live mee”) of via www.kerkomroep.nl (vult u bij zoeken in: “zaaier ens”) te beluisteren is. Het zal een dienst zijn zonder kerkgangers. U kunt de diensten live via internet volgen op zondagochtend om 09.30 uur. U kunt deze en voorgaande diensten ook later op de dag of op een andere dag terug luisteren via de pagina “Dienst terug luisteren”.

Via dit kanaal houden we u de komende tijd op de hoogte van bijvoorbeeld geboorte- en overlijdensberichten. In deze dienst zullen we voorbede doen. Uw gebedspunten nemen we hierin graag mee. U kunt deze per mail doorgeven aan de scriba, scriba@dezaaier-ens.nl. En de bloemengroet blijft. De bloemen worden op zaterdag weggebracht. Om fysiek contact te vermijden, worden de bloemen aan de deur overhandigd; u hoeft de bezorger dus niet binnen te vragen. Voor wat betreft de diaconiecollecte: wekelijks vermelden we op de website wat de bestemming zou zijn met het IBAN-nummer zodat het mogelijk blijft hieraan bij te dragen. 

Juist in deze tijd waarin fysiek contact zoveel mogelijk vermeden moet worden, kan een kaartje, een telefoontje, een mailtje of een appje al veel doen. Laten we proberen elkaar op deze manier zoveel mogelijk te vinden en vast te houden, ook in ons gebed. Heeft u behoefte aan een praatje? Even het hart luchten of even uit de eenzaamheid weg? In deze tijd waarin we vacant zijn, kunt u telefonisch contact opnemen met onze voorzitter, de heer Bertus Ritsema, telefoonnummer 06-51152702, of met Peter Glas, 06-22158069. Natuurlijk kunt u ook bij uw wijkouderling terecht.

Omdat alle activiteiten in en rond de kerk en het gemeente-zijn voorlopig afgelast zijn, geven we geen wekelijkse nieuwsbrief uit. We communiceren zoveel mogelijk via de website www.dezaaier-ens.nl, Facebook en het kerkblad.

Mogen we ons gedragen blijven weten door Hem die er altijd voor ons is.