Uitnodiging online intrededienst Bettie Woord

Van Bettie Woord kregen we het mooie bericht dat zij bevestigd wordt als predikant-pionier voor de missionaire wijkgemeente ‘De Schone Poort’, Almere. De feestelijke intrededienst vindt plaats op DV 30 augustus 2020 om 16.00 uur in het oecumenisch kerkcentrum ‘Goede Rede’ in Almere Haven. Bettie en Hessel zijn vele jaren verbonden geweest met Ens en met onze gemeente. Graag had ze iedereen persoonlijk uitgenodigd maar er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar door de coronamaatregelen. Wij worden daarom van harte uitgenodigd deze dienst online mee te vieren via YouTube.