Online eredienst 12 april 09:30, Pasen 2020 liturgie

PASEN 2020.

Protestantse Gemeente `de Zaaier`

Ens

Voorganger: Peter Glas

Organist: Jan Mark v/dĀ  Berg

Ouderling van dienst: Piet v/d Dorpel, diaken Philip Tichelaar

 

      Luister live mee

Mededelingen

Aanvangslied: `Daar juicht een toon` Evangelische liedbundel 122

  1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans`Jeruzalem — Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan.
  2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held, Hij steeg uit `t graf door `s Vaders kracht, want Hij is God, bekleed met macht!
  3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan, Wie in `t geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en duivel niet.
  4. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan, een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid.

Bemoediging en Paasgroet

Zingen, voordat we bidden: Lied 637 : 1 t/m 4, ook op de melodie van `Daar juicht een toon`: O vlam van Pasen, steek ons aan

Gebed

Vertelling over Johannes 20: 1 ā€“ 9 ā€“ voor de kinderen

We openen de Bijbel: Johannes 20: 11 ā€“ 18 : Maria van Magdalena

Lied van Elly en Rikkert `Weet je dat de lente komt`
https://www.giveuspeace.nl/videos/songteksten/weet-lente-komt/

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt, weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit.

De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid, de eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt, weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit.

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft, weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan.

Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan, maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan.

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft, weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan.

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft!

Zingen: lied 624: 1, 2 en 3 – `Christus, onze Heer, verrees


Overdenking: `de Opgestane Heer roept ook ons bij de naam`~

Zingen lied 642: 1, 2, 4, 7 en 8 – `Ik zeg het allen, dat Hij leeft`

Gebed

Collectebestemming: project kinderkerk (zie blz. 18 kerkblad april)

Pasen, door A.F. Troost: : Je fluistert toch dat God zal zorgen ook als geen zon je tegenlacht? Houd dat dan vast, want Hij zal morgen doen wat geen mens meer had verwacht: dan zal de aarde hemel zijn, dan zal het eeuwig Pasen zijn!

Slotlied 634: 1 en 2 `U zij de glorie`- de tekst is anders, de melodie hetzelfde

Zegen