Liturgie startdienst, 4 oktober 9.30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Startdienst, zondag 4 oktober 2020

• Voorganger – ds. Thea de Ruijter, Dronten
• Organist – n.v.t.
• Muzikale medewerking – Joy en band
• Thema – ‘Het goede leven’
• Voorbereiding – Corry van Marion, Piet van den Dorpel en Jacqueline Loosman

Welkom en mededelingen en aansteken Paaskaars door ouderling van dienst

Aanvangslied Opwekking 753 Symfonie – met Joy en band

Nu ik bij U kom in Uw heiligdom
In Uw tegenwoordigheid
Kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer
Met al mijn tranen en mijn strijd

Ik geef wat ik heb
Houd niets apart
Open voor U mijn hart

Als een liefdeslied is hier mijn leven
Een melodie van vreugde en pijn
En ik bid U Heer, dat heel mijn leven
Een symfonie voor U mag zijn
Een symfonie voor U mag zijn

Nu ik bij U kom in Uw heiligdom
Omgeven door Uw majesteit
Leg ik alles, Heer, in Uw handen neer
In zwakheid en gebrokenheid

Geef ik wat ik heb
Houd niets apart
Open voor U mijn hart

Als een liefdeslied is hier mijn leven
Een melodie van vreugde en pijn
En ik bid U Heer, dat heel mijn leven
Een symfonie voor U mag zijn
Een symfonie voor U mag zijn

Ik geef wat ik heb
Houd niets apart
Open voor U mijn hart

Als een liefdeslied is hier mijn leven
Een melodie van vreugde en pijn
En ik bid U Heer, dat heel mijn leven
Een symfonie voor U mag zijn

Als een liefdeslied is hier mijn leven
Een melodie van vreugde en pijn
En ik bid U Heer, dat heel mijn leven
Een symfonie voor U mag zijn
Een symfonie voor U mag zijn

Bemoediging en Groet

Introductie op de dienst

Gebed om ontferming

Loflied Opwekking 630 Vader U bent goed – met Joy en band
Op elk moment van mijn leven,
In voor of tegen spoed
Aanbid ik U mijn Jezus
En dank U voor Uw bloed

Ik vind kracht in U mijn Vader
Als ik heel dicht bij U bent.
Mijn hart en mijn gedachten,
Worden warm als ik bedenk

Vader U bent goed,
U bent heilig,
U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
En ik zing met heel mijn hart
Ik hou van U

Op elk moment van mijn leven,
Bij dag en bij nacht,
Wil ik Uw woorden lezen,
En dragen in mijn hart.

In de stormen van mijn leven,
In de regen in de kou,
Wil ik schuilen in Uw vrede,
Wil ik rusten in Uw trouw.

Vader U bent goed,
U bent heilig,
U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
En ik zing met heel mijn hart
Ik hou van U
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
En ik zing met heel mijn hart
Ik hou van U

 

Opwekking 832 Jezus overwinnaar
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen

Gebed om Gods Geest

Lezing Lucas 18: 18-27 uit Bijbel in Gewone Taal
Een rijke man komt bij Jezus
18Een rijke man vroeg aan Jezus: ‘Goede meester, hoe kan ik het eeuwige leven krijgen?’ 19Jezus zei tegen hem: ‘Je noemt mij goed, maar waarom? Alleen God is goed, verder niemand. 20En je weet toch welke regels er in de wet staan? Je mag niet vreemdgaan. Je mag niemand vermoorden. Je mag niet stelen. Je mag niet liegen. En je moet respect hebben voor je vader en je moeder.’21Toen zei die man: ‘Ik houd me aan al die regels. Al mijn hele leven.’ 22Jezus antwoordde: ‘Er is nog één ding dat je moet doen. Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen. Dan zul je in de hemel een grote beloning krijgen. Als je alles weggegeven hebt, kun je terugkomen en met mij meegaan.’23Toen de man dat hoorde, was hij teleurgesteld. Want hij was heel rijk.
Het is moeilijk om in Gods nieuwe wereld te komen
24-25Toen Jezus zag dat de man teleurgesteld was, zei hij: ‘Het is heel moeilijk voor rijke mensen om in Gods nieuwe wereld te komen. Je zult nog eerder een kameel door het oog van een naald zien gaan.’
26Toen de mensen dat hoorden, vroegen ze: ‘Maar wie kan er dan nog gered worden?’ 27Jezus zei: ‘Als het van mensen afhangt, kan niemand gered worden. Maar het hangt van God af. En dan kan het wel.’

Zingen Opwekking 687 Heer wijs mij de weg – met Joy en band
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Overdenking

Zingen Opwekking 569 Regeer in mij – met Joy en band
Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer,
Als de zon opkomt elke morgen weer.
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land:
Neem ook mijn leven in uw hand.

Regeer in mij met al uw kracht
In mijn mooiste droom,
In mijn zwartste nacht.
Er is één ding dat ik U vraag:
O Heer, regeer in mij vandaag.

Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk
Als een spiegel zijn van wie U in mij bent.
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:
Heer, neem mijn leven in uw hand.

Dankgebed en voorbeden en Onze Vader

Collecte

Mededelingen over start van het seizoen

Slotlied Opwekking 404 Wij gaan op weg – met Joy en band
Wij gaan op weg met brandend hart,
met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
zingend van de nieuwe dag.

Tweeduizend jaar – en dag en nacht
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten
naar een liefde die verwarmt.

Laat de vlam weer branden,
als een helder baken;
als heraut van ’t morgenuur.
Laat het lied weer sprank’len,
laat de liefde branden,
Songtext-ubersetzung.com
als een vuur, als een vuur.

De liefde roept, de waarheid spreekt;
dat is de kracht waarmee wij gaan,
om hen die vallen, hen die wank’len
op te vangen in uw naam.

Laat de vlam weer branden,
als een helder baken;
als heraut van ’t morgenuur.
Laat het lied weer sprank’len,
laat de liefde branden,
als een vuur, als een vuur.

Zegen