Liturgie online jeugddienst, 1 november 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie 1 november 2020 – 9.30 uur – jeugddienst

Voorganger: Bertus Ritsema
Organist: Klaas Brouwer
Ouderling van dienst: Corry van Marion
Diaken: Geertje Buitenhuis
m.m.v. zangroep

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Aansteken Paaskaars (door de ouderling van dienst)

Zanggroep: Aanvangslied:
Hemelhoog 399 : 1 en 2 – Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan,
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
Samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis.
‘T Werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt,
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt.

Bemoediging en groet

Afspelen: Opwekking 843 Diep was de kloof

Diep was de kloof die mij van U scheidde.
Hoog was de bergtop – boven mijn kracht.
Ik keek vertwijfeld op naar de hemel
en sprak uw naam uit in de nacht.

Toen brak uw liefde dwars door het donker
dreef elke schaduw uit mijn hart.
Het eind is zeker: U heeft gewonnen.
Jezus, U mijn vaste hoop.

Wie kon op zoveel genade hopen?
Wie peilt uw liefde, betoond aan mij?
U daalde af, Heer, vanuit de hemel;
U droeg mijn schuld, U droeg mijn pijn.

U werd gekruisigd; ik ben vergeven.
De Koning zelf noemt mij zijn kind.
Ik ben van U, Heer, nu en voor eeuwig.
Jezus, U mijn vaste hoop.

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.
U brengt redding, U alleen!
Jezus, U mijn vaste hoop.

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.
U brengt redding, U alleen!
Jezus, U mijn vaste hoop.

Vroeg in de morgen werd het bezegeld:
uw dode lichaam werd opgewekt.
Het graf is open, de Leeuw verrezen;
nu is de dood ook mijn eind niet meer.

Vroeg in de morgen werd het bezegeld:
uw dode lichaam werd opgewekt.
Het graf is open, de Leeuw verrezen;
nu is de dood ook mijn eind niet meer.

Jezus, U bent de hoogste Heer!

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.
U brengt redding, U alleen!
Jezus, U mijn vaste hoop.

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.
U brengt redding, U alleen!
Jezus, U mijn vaste hoop.

Jezus, U mijn vaste hoop!
Levende Heer, mijn vaste hoop!

Gebed om ontferming

Zanggroep: Hemelhoog 479 : 1 en 3

(De link om de melodie, voor zover niet bekend, te leren)

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta Heer,
U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu.

Gebed opening van het woord

Kindermoment:
Omdat er vanmorgen kinderkerk is, is er geen kindermoment in de dienst.
De kinderen kunnen wel thuis het moment meebeleven door het verhaal en de verwerking van de website van de zaaier te halen.

Schriftlezing:

Romeinen 8: 19 – 28

Ook aan ons lijden komt een einde
19De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.
22Nu is het leven op aarde nog vol pijn en ellende. 23Dat geldt ook voor ons leven. God heeft ons de heilige Geest al gegeven, maar we wachten nog op een lichaam dat nooit zal sterven. Dat is het grootste geschenk dat God ons zal geven. Dan zullen we leven als Gods kinderen. Maar tot die tijd hebben we het moeilijk en zwaar.
24-25We zijn al gered, ook al zien we dat nu nog niet. Toch vertrouwen we erop dat God ons de eeuwige redding zal geven. Als we het nu al konden zien, dan hoefden we er niet op te vertrouwen. Maar door vol te houden in deze moeilijke tijd, laten we zien dat we echt op God vertrouwen.
26De heilige Geest steunt ons als we het moeilijk hebben. Wij weten niet welke bedoeling God heeft met ons lijden. En we weten daarom niet wat we moeten bidden. Maar de heilige Geest zelf bidt voor ons, beter dan een mens het ooit zou kunnen. Zo smeekt hij God om ons te helpen.
27God weet hoe wij van binnen zijn. Hij weet wat de Geest hem namens ons vraagt. Want het is zijn eigen Geest die voor ons bidt. 28God zorgt ervoor dat al ons lijden uiteindelijk het goede brengt: onze eeuwige redding. Dat is zeker, want God houdt van ons.

Zingen/ Afspelen: Opwekking 789: Lopen op het water

U leert me lopen op het water
De oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten
Daar vind ik U en ik twijfel niet

En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij

De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand, die houdt mij vast
En als mijn voeten zouden falen
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand

En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij

4 x
Geest van God, leer mij te gaan over de golven
In vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid

En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij

Verkondiging:

na de verkondiging afspelen: Opwekking 733 – 10.000 redenen

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven (bij het verlaten van de kerk)
Diaconie: ISEE project en Kerk

Zanggroep: Slotlied NLB 913 : 1, 2, 4

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.

Heer ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.
Ga nu heen in vrede.

Zegenbede: