Liturgie kerstnachtdienst 2021


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat het geluid bij kerdienstgemist.nl wegvalt, probeer in dat geval mee te luisteren via kerkomroep.nl, die doet het vaak wel.


Liturgie kerstnachtdienst 2021

• Dienst en opname op zondag 19-12-21, aanvang dienst 15.00 uur, samenzang vanaf 14.50 uur
• Uitzending kerkdienstgemist 24-12-2021 vanaf 21.45 uur

M.m.v.:

• Voorganger kandidaat J. de Wind
• OvD: Paul Buijnink
• DvD: Geertje Buitenhuis
• Organist: Klaas Brouwer
• Blazers: Klaas en Johan Pol (trompet), Jacob Pol (schuiftrombone)
• Zang: Marith van Dorsten met pianobegeleiding door Kees Grobecker
• Geluid: Peter Steeneveld
• Camera: Marcel Graafland
• Beamer: Petra Pol
• Kerstnachtdienstcommissie: Arie Assenberg van Eijsden, Esther Doornenbal, Marith van Dorsten, Jantiena van den Hul, Karin Steiginga

Thema: Hoop, vertrouwen en Licht dat ons er doorheen helpt

Samenzang voor de dienst

• NL 476 – Nu zijt wellekome
• HNL 481 – Hoor de engelen zingen d’eer
• HNL 478 – Komt, verwondert u hier, mensen

Welkom (geen afkondigingen) (Karin) met het lezen van HNL lied 462 en een kort welkomstwoord, aansteken 4e adventskaars, waarbij gelegenheid gegeven wordt aan de mensen thuis een kaars aan te steken.

De OvD begeleidt de voorganger naar voren.

Votum en groet
Samenzang medley

• Lied 506 vers 1
• Komt allen tezamen Lied 477 vers 1 en 2
• Stille nacht vers 1 en 3
• Lied 506 vers 4

Gebed

Inleiding op de schriftlezing (voorganger)

Lezing uit de (“oude”) NBV Daniël 6:20-24 (Esther)

Luisteren naar Opwekking 798 Hou vol – door Marith en Kees

Lezing van het kerstevangelie uit Lucas de (“oude”) NBV, Lucas 2:1-20 (Arie)

Samenzang – HNL 442 vers 1 en 2 – Op U mijn Heiland blijf ik hopen

Verkondiging

Luisteren naar Sela – Zo is het beloofd

Gedicht geschreven en gelezen door Esther

Luisteren naar Light of the world (Lauren Daigle) – door Marith en Kees

Samenzang – HNL 484 verzen 1, 2 en 3 – Go tell it on the mountain

Gebed

Collecte – bij de uitgang kunnen kerkgangers hun gaven geven. Bestemming wasproject ISEE. Digitaal geven kan ook, informatie in het kerkblad.

Zegen

Samenzang slotlied – Ere zij God