Liturgie jeugddienst 30 mei 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie 30 juni 2021 aanvang 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier”, Ens

Voorganger: Proponent P. J. Lok, Sint Jansklooster
Ouderling van dienst: Piet van den Dorpel
Diaken van dienst: Klaas Pol
Muzikale medewerking:
Christelijke Jongerenband “Dedicated to God”

Mededeling
Vorige week zijn bloemengroeten als felicitatie gegaan naar Bram Abbekerk en naar Piet Otten; beiden omdat zij 80 jaar zijn geworden.


Band: Muzikaal intermezzo

Band speelt en zingt: Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van Uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één! (2x)

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. (2x)

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Stil gebed – Votum en Groet

Leefregel: 10 geboden

Band speelt en zingt: No longer slaves

You unravel me with a melody
You surround me with a song
Of deliverance from my enemies
Till all my fears are gone

Refrein:
I’m no longer a slave to fear
I am a child of God
I’m no longer a slave to fear
I am a child of God

From my mother’s womb You have chosen me
Love has called my name
I’ve been born again into Your family
Your blood flows through my veins

Refrein (2 x)

Ooh, oohh
Ooh, oohh (2x)

You split the sea so I could walk right through it
My fears were drowned in perfect love
You rescued me and I Stand and sing
I am child of God
(2 x )

Ooh, oohh
Ooh, oohh (2x)

Refrein (2x)

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 2: 37-47

Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’

Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden,want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’

Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’
Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag.

Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.

Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk.
De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Band speelt & zingt: Heer Uw licht en uw liefde . . .

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij, schijn door mij

refrein:
kom Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heil ’ge geest, stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

Heer ik wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij
refrein

Staan wij oog in oog met U Heer
daalt Uw stralende licht op ons neer
zichtbaar tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij
refrein

Verkondiging

De Band speelt
Toekomst vol van Hoop

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.                      
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.                      
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.                      
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.                      
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

Band speelt & zingt: Juich voor de Heer
Mijn Jezus mijn Redder, Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats mijn Trooster, Veilige toren van kracht.
Adem en stem, al wat ik ben, Brengen U voordurend eer.

Juich voor de Heer heel de aarde wees blij
Zing voor de Koning en Zijn heerschappij
Bergen aanbidden de zee juicht mee
Bij het horen van Uw Naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep
Mijn leven lang loven want U heb ik lief
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.
(lied wordt eenmaal herhaald)

Dankgebed en voorbeden

Band speelt en zingt: Gebed om zegen

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. (2x)

Zegen

De Band speelt: Build your kingdom here
Come set Your rule and reign
In our hearts again
Increase in us we pray
Unveil why we’re made
Come set our hearts ablaze with hope
Like wildfire in our very souls
Holy Spirit come invade us now
We are Your Church
And we need Your power In us

We seek Your kingdom first
We hunger and we thirst
Refuse to waste our lives
For You’re our joy and prize
To see the captive hearts released
The hurt, the sick, the poor at peace
We lay down our lives for Heaven’s cause
We are Your church, we pray revive
This earth

Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
We pray

Unleash Your kingdom’s power
Reaching the near and far
No force of hell can stop
Your beauty changing hearts
You made us for much more than this
Awake the kingdom seed in us
Fill us with the strength and love of Christ
We are Your church
Oh, and we are the hope On earth

Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here We pray
(dit couplet 2 x )

Collecten bij de uitgang

Bestemming:
Vandaag is de collecte bestemd voor de Diaconie:
ISEE Project (Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea)
en voor de Kerk. Van harte aanbevolen.

Kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken achterin de kerkzaal bij de oude uitgang.

Voor alle anderen:

In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.


Na afloop van de dienst

is er koffie, thee of fris