Liturgie eredienst 25 september 2022 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl.


Afkondigingen ouderling van dienst

Zingen: Lied 103C : 1 ‘Loof de Koning, heel mijn wezen’

Stil gebed

Votum en groet

Klein Gloria

Aanvangstekst Mattheüs 16: 18: Jezus zegt: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen.

Zingen: Lied 756: 1, 4 en 6 ‘Laat komen, Heer, uw rijk’

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 675: 1 en 2 ‘Geest van hierboven’

Gebed

Kinderen gaan naar de Kinderkerk

Schriftlezing: 1 Petrus 5 : 1-11

Zingen: Hemelhoog 617a ‘Tienduizend redenen’

Preek Petrus als mede-oudste en als ooggetuige van Christus’ lijden

Zingen: Psalm 133: 1, 2 en 3 ‘Zie toch hoe goed, hoe lieflijk…’

Afscheid ambtsdrager Wikje Ziel

Verlenging ambtsperiodes Tineke en Lous

Bevestiging ambtsdragers – opdracht

Kinderen komen terug van de kinderkerk

Kindermoment:

Bevestiging ambtsdragers – bevestiging

Zingen: Lied 363 ‘Dat ’s Heren zegen op U daal’’

Zingen: Psalm 134:1 ‘Gij dienaars aan de Heer gewijd’

Zingen door kerkenraad: Psalm 134:2 ‘Die in het huis des Heren zijt,’ (Op papier afdrukken)

Toespraak Etty

Gebed: [Weerklank 260 ‘God maakt ons dienstbaar’]

Zingen: Hemelhoog 627: 1 en 2 ‘Abba, Vader’

Zegen

3x Amen