Liturgie eredienst 11 september 2022 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl.


Afkondigingen ouderling van dienst

Zingen: Psalm 144: 1 en 6

Stil gebed, Bemoediging & Groet

Klein Gloria

Aanvangstekst
Mattheüs 4:18 Toen Hij [Jezus] langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’

Zingen: Lied 531: 1 ‘Jezus die langs het water liep’

Gebed van verootmoediging

Zingen: Lied 512: 1 en 2
O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij Uw Naam in ’t oor.

Tien Geboden in NT-perspectief

Zingen: Lied 512: 3 en 4
O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij Uw Naam in ’t oor.

Gebed

Kindermoment
2 Samuël 15:1-16:14 Absalom pleegt een staatsgreep

Kinderen gaan naar kinderkerk

Schriftlezing
[PP Cesarea Filippi] Mattheüs 16: 13-28

Lied 939: 1 en 3
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

Preek

OPW 789
U leert me lopen op het water door Kees Grobecker en Dianne Hoff

Kinderen komen terug van de kinderkerk

Aanbidding, dankgebed en voorbede

Lied 513: 3
‘Christus die door de wereld gaat’

Zegen

3x Amen