Liturgie gezinsdienst, slotdienst, afscheid groep 8, 3 juli 2022 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl.


Afkondigingen door ouderling van Dienst.

Zingen: Hemelhoog 675 God heeft een plan

Stil gebed

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Zingen: Psalm 81: 1, 8 en 11

Geloofsbelijdenis

Zingen: Liedboek lied 935 Je hoeft niet bang te zijn

Gebed

Zingen: Elly & Rikkert We hebben allemaal wat

Bijbellezing: Handelingen 12:5-19

Zingen: Hemelhoog 101 Als je bidt zal Hij je geven

Preek: Hoezo … actie?!

Zingen: Op Toonhoogte 528 Zit je deur nog op slot?

Kindermoment

Afscheid Kinderkerk

Welkom Jeugdkerk

Zingen: Diep, diep, diep als de zee

Dankgebed

Zingen: Hemelhoog 593 Here der Heren

Zegen

Gezongen Amen