Kerkdiensten en corona

Kerkdiensten en corona

Het coronavirus grijpt in op de gang van zaken in onze samenleving, dus ook binnen onze kerkgemeenschap.

Zondag 15 maart jl. zijn er geen diensten geweest. Gelet op de maatregelen zoals deze op 15 maart om 17.30 zijn verordonneerd, zijn we genoodzaakt het kerkcentrum te sluiten. Dus ook geen vergaderingen en bijeenkomsten meer. De rode draad van de maatregelen is: Zoek geen gezelschappen op. Dit betekent dat de geplande bijeenkomsten in het kerkcentrum voorlopig zijn afgelast.

Daarmee vervalt ook de gemeentemorgen op 5 april a.s. en wordt uitgesteld tot nader datum. Ook de clubbijeenkomsten en dergelijke zullen dus niet door kunnen gaan.

Als er zich overlijdens voordoen die tot een uitvaart via de kerk leiden, kan dit vooralsnog gewoon door gaan. Wel met het maximum van 100 personen.

Er wordt geadviseerd om de bezoekers bij een uitvaart te beperken tot de naaste familie.

Mochten er vragen zijn, dan kun u zich wenden tot Bertus Ritsema, voorzitter@dezaaier-ens.nl ; 06-51152702

De wekelijkse nieuwsbrief kunt u lezen achter het besloten gedeelte (inloggen) van deze website. We rekenen op uw begrip in deze.
Dat we mogen blijven omzien naar elkaar en alles in gebed bij God mogen brengen.