kerk in actie. Sta op! Leef vanuit geloof, hoop en liefde

Thema 40dagentijdcampagne 2020

Sta op!
Leef vanuit geloof, hoop en liefde

 Doe mee Sta op!  Sta stil!  Bezin!  en kom in beweging, waar het ook is.

 Door het corona virus worden er voorlopig creatieve kerkdiensten gehouden, hierbij vindt de dienst der offerande niet plaats, wat van wezenlijke betekenis is voor het kerkzijn.

Sta op, om in deze situatie op een andere wijze aan de collecten te geven. Uw bijdrage aan de  collecte, kunt u overmaken op de rekening van de diaconie: NL09RABO0386542856. o.v.v. collecte. Via beamer en flyers werd de informatie collecte bestemming bekend gemaakt, maar dat gaat nu even niet, deze kunt u vinden op www.protestantsekerk.nl, vervolgens collecterooster.

29 – 03   Kerkinactie   40dagentijdcollecte Werelddiaconaat.

               (Geef straatmeisjes in Ghana een nieuwe kans.)

05 – 04   Kerkinactie   40dagentijdcollecte Jeugdwerk JOP.

               (Jongeren door leven het Paas verhaal.)

09 – 04   Diaconie.

12 – 04   Project kinderkerk

                                      Met een vriendelijke groet de Diaconie