Heilig Avondmaal

Zoals jullie wellicht hebben kunnen lezen en zoals toegelicht op de gemeentemorgen 18 november j.l. wordt het Heilig Avondmaal (HA) ook opengesteld voor doopleden in onze gemeente. Vanaf 16 december gaan we hiermee beginnen in de morgendienst.
Bij het kerkblad van oktober is een handleiding gevoegd om de gemeente vertrouwd te maken met een vernieuwde opzet van het HA. Ook willen we nogmaals een aantal toerustingsavonden organiseren waar jullie met je vragen terecht kunnen en zal er een toelichting worden gegeven op de handleiding. Deze data zijn: woensdag 28 november om 19 uur en woensdag 12 december om 20.30 uur in 1 van de zalen van de kerk. Welkom.

Als KR hebben we besloten dat doopleden welkom zijn deel te nemen aan het HA vanaf c.a. 12 jaar. Wat naar voren kwam tijdens de gemeentezondag was ‘goed onderwijs’ wat betreft dit thema; hier willen we in investeren komende tijd/jaren. We hopen dat doopleden zo vertrouwd raken met de nieuwe vorm van het HA en dat ouders alvast met hun jongeren/kinderen in gesprek willen gaan (b.v. naar aanleiding van de handleiding) over dit mooie onderwerp.