Erediensten de komende tijd

Er kan weer een beetje meer. Helaas kunnen we nog niet kerk-zijn zoals we zo graag weer willen. Voor veel mensen redenen om de diensten liever nog online mee te vieren. Ook zo wordt verbondenheid ervaren. Gemeenteleden die dat willen, kunnen zich aanmelden om kerkdiensten te bezoeken.

 • de online vieringen gaan door.
 • gemeenteleden die zich aanmelden, krijgen bevestiging dat ze welkom zijn in de kerk met de geldende afspraken. Aanmelden kan voor één of meerdere kerkdiensten per mail bij de scriba: scriba@dezaaier-ens.nl. Als mailen niet lukt, dan kan aanmelden ook telefonisch of persoonlijk bij één van de kerkenraadsleden.
 • Kerkbezoekers:
  • worden bij binnenkomst gevraagd of ze symptomen van covid-19 vertonen
  • worden gevraagd hun handen te reinigen met handgel
  • krijgen zoveel mogelijk een vaste plek toegewezen
  • zingen niet mee en worden gevraagd een eigen liedboek mee te nemen als ze de liederen willen meelezen
  • worden verzocht bij voorkeur geen gebruik te maken van het toilet
  • worden gevraagd de jas mee te nemen naar binnen, de garderobe wordt niet gebruikt
  • worden per huishouden gevraagd de dienst te verlaten en niet op het plein te blijven napraten

Zang tijdens de dienst – We zoeken enkele zangers die de zang willen verzorgen in groepjes van maximaal 3 personen. Meer informatie hierover is te lezen in het kerkblad van juli/augustus.