10e Oecumenisch Liedfestival 25 mei 2019

HET LIEFSTE LIED VAN OVERZEE

Songs of Praise in de taal van Sytze de Vries

Op zaterdag 25 mei a.s. wordt het TIENDE OECUMENISCH LIEDFESTIVAL gehouden, ditmaal in de Groninger Martinikerk, (13:00-17.15), bedoeld voor iedereen die graag zingt, en speciaal voor liefhebbers van het Engelse kerklied, de hymn.

Het jaarlijkse Liedfestival wordt georganiseerd door Stichting DE VERTAALSLAG, die is gelieerd aan het werk van theoloog/dichter/vertaler Sytze de Vries.
Deze heeft de afgelopen jaren onder de titel  HET LIEFSTE LIED VAN OVERZEE in 2 delen meer dan 120 vertalingen aangeleverd van klassieke, bekende en ook nieuwe hymns uit de Engelse  traditie. Deze nieuwe teksten op vaak geliefde melodieën zijn inmiddels niet meer weg te denken uit menig repertoire.

Inmiddels verschenen daarbij CD’s, begeleidings- en koorbundels. Reden genoeg om deze lustrum-editie van het Liedfestival geheel hieraan te besteden, met als ondertitel Songs of Praise in de taal van Sytze de Vries.

 Koor- en samenzang zullen deze middag vullen, in een hopelijk (over)volle Martinikerk.
Deze wordt geleid door Daniël Rouwkema, specialist (en opgeleid) in de Engelse kerk- en koormuziek. Daarbij geholpen door het koor Choral Voices, regelmatig te zien en te horen in het TV-programma Nederland Zingt.

Naast de veelvuldige samenzang er is ook ruimte voor fraaie Engelse koorwerken en orgelmuziek, op het beroemde Schnitgerorgel.  Daartoe  komt speciaal uit Engeland over Leonard Sanderman, director of music en werkzaam aan de Universiteit van York.
(Op het Liedfestival van 2018 won hij de publieksprijs, in het kader van de Willem Vogel-prijs, met een serie nieuwe melodieën op nieuwe teksten van Sytze de Vries. Die  zullen ook ditmaal op het programma staan!)

 Uit beide delen ‘Het liefste Lied’ van overzee zijn twee complete Festivals met Lezingen en Liederen samengesteld, voor de Advents- en voor de Kersttijd, met koorzettingen van Dirk Zwart. Beide (directie- zowel als kooruitgaven) worden deze middag gepresenteerd.

Christiaan de Vries, organist van de Lutherse Spuikerk in Amsterdam, en ook al deze jaren vaste huisorganist van het Liedfestival, tekent weer voor de begeleiding van de samenzang.

De presentatie van de middag is in handen van Sytze de Vries, die ook zal voorgaan in de afsluitende Choral Evensong, het dagelijkse gezongen koorgebed in de Anglicaanse traditie.

Opgave voor deelname: via www.liedfestival.nl  (ook voor nadere info)
Telefonisch: 06-36131222 (Anke Mopman)

Toegangsprijs:                      € 18,-  (aan de kassa)
                          bij vooruitbetaling                 € 16,-  (groepen vanaf  5 pers. € 12,-)

       € 12,-  (65+/studenten)

Ook is opgave mogelijk om als zanger mee te doen aan het Meerstemmig Grootkoor:
Dan worden enkele koorzettingen gratis toegestuurd.